Faq over Waadhoeke in bedrijf
Faq over Waadhoeke in bedrijf
VOOR LOKALE ONDERNEMERS

Veel gestelde vragen

Waarom het initiatief Waadhoeke in bedrijf?
Om de lokale ondernemer in Waadhoeke extra aandacht én extra op de digitale kaart te zetten. Elkaar verbinden en versterken door gezamenlijk als Waadhoeke te gaan staan. Lees hier meer over de voordelen voor u als ondernemer wanneer u kiest voor een bedrijfspagina.

Want één ding is zeker: We zijn trots op onze lokale ondernemers!


Wat zijn de aanleverspecificaties voor de sfeerfoto op mijn bedrijfspagina?
Graag een staande afbeelding aanleveren van minimaal 1200 x 800px. Bij het aanmelden van een ondernemer kan je deze afbeelding meesturen met het formulier of achteraf mailen naar aanmelden@waadhoekeinbedrijf.nl


Waarom staan de bedrijfsvermeldingen altijd willekeurig getoond?
Wij vinden dat iedere ondernemer evenveel kansen moet krijgen. Daarom -schudden- wij de volgorde van overzichten bij ieder bezoek aan een pagina op onze website.
Dat is wel zo eerlijk voor alle ondernemers!


Waarom kost een bedrijfsvermelding een klein bedrag per jaar?
 • Voor de doorontwikkeling van waadhoekeinbedrijf.nl
 • Voor de gebruikte IT faciliteiten (oa. domeinregistratie / hosting op server etc)
 • Binnen de gevraagde bedragen zijn advertentiekosten meegenomen


Wat is het verschil tussen de basisvermelding en de uitgebreide vermelding?
De basisvermelding bestaat uit:
 • Sfeerfoto
 • Tekst van max. 100 woorden
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Sociale media links
 • Jaarlijks bedrag van 39,- excl. btw
De uitgebreide vermelding bestaat uit:
 • Sfeerfoto
 • Tekst van max. 250 woorden
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Sociale media links
 • 3 extra afbeeldingen voor impressie
 • Bij voldoende aanmelding een gezamelijke advertentieplaatsing in de lokale krant Van Wad Tot Stad
 • Jaarlijks bedrag van 59,- excl. btw


Ik zoek personeel uit de gemeente Waadhoeke, kan ik mijn vacatures plaatsen?
Jazeker! Sinds kort is het mogelijk om vacatures te plaatsen. Hiervoor dien je wel aangemeld te zijn met een bedrijfspagina op waadhoekeinbedrijf.nl De kosten voor het plaatsen van een vacature is € 17,50 excl. btw per vacature. De vacatures worden keurig vertoond op uw bedrijfspagina én uiteraard ook op de pagina vacatures. Zodra u een vacature heeft aangemeld en door u persoonlijk is goedgekeurd, plaatsen wij deze ook op Facebook én LinkedIn voor nog meer zichtbaarheid.


Hoe kan ik mijn vermelding / bedrijfspagina laten verwijderen?
Stuur een mail naar info@waadhoekeinbedrijf.nl en geef aan om welk bedrijf het gaat. Wil je de bedrijfspagina beëindigen dan dien je dit vóór het einde van de factuurperiode te aan te geven ivm facturering.


Over de initiatiefnemer
Waadhoekeinbedrijf is een initiatief van Wouter van der Molen van WMMEDiA uit Franeker.
Dit platform is onafhankelijk tot stand gekomen vanuit eigen inzicht en visie en is niet in opdracht van gemeente Waadhoeke.


Welke dorpen en steden vallen onder gemeente Waadhoeke?
De gemeente is op 1 januari 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel).

Dit betreft:
Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum FR, Wjelsryp en Zweins.

De ondernemers gevestigd in één van bovenstaande dorpen of stad Franeker zijn van harte welkom op Waadhoeke in bedrijf!

10 vragen

aan onze ondernemers...