Waadhoeke zorg en welzijn
Waadhoeke zorg en welzijn

Willewiis Logopedie & Dyslexie

Iedereen is uniek, uniek met al zijn emoties. Bij Willewiis vinden we het belangrijk dat iedereen plezier heeft: wille. Plezier in wat we doen en wie ze zijn in contact met anderen. Daarnaast zijn we wijs op ons eigen manier. Eigenwijs, wijsheid, je eigen wijze: wiis. Wille en wiis staan dus centraal in onze praktijk.

Wij hebben expertise op het gebied van leerstoornissen zoals dyslexie, taalproblematiek, articulatiemoeilijkheden, stemproblemen, stotteren, schisis en meer.

Door onze expertise en ons netwerk zijn wij in staat om zeer breed naar de problematiek te kijken. Zo kunnen wij in samenwerking met u de beste behandeling/begeleiding bepalen en bieden. 
Suggesties? We zien graag je voorstel tegemoet!